Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa thi 11/2017

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Trường Đại học Tây Bắc thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa thi 07/2017 (lớp trình độ cơ bản).

Xem tiếp...

Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa thi 08/2017 lớp Lai Châu

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Trường Đại học Tây Bắc thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa thi 08/2017 lớp Lai Châu (trình độ cơ bản).

Xem tiếp...