Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa thi 08/2017 lớp Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La