Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa thi 08/2017 lớp Lai Châu

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Trường Đại học Tây Bắc thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa thi 08/2017 lớp Lai Châu (trình độ cơ bản).

Chi tiết xem tại đây.