Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa thi 08/2017 lớp Lai Châu