Thông báo kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa thi 11/2017