Bài viết nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường